Cesta k genderově citlivému vzdělávání

Jaká je Vaše první vzpomínka, kdy jste si poprvé uvědomili, že jste holka٭kluk? Slyšeli jste někdy ve svém dětství věty „Kluci nebrečí?“ „Buď hodná holčička.“? Chovali jste se někdy jinak, než jak se od Vás očekávalo jako od holky٭kluka? A jaká byla reakce okolí?

Číst dál: Cesta k genderově citlivému vzdělávání

Projekt Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti

Kabinet divadla utlačovaných, který působí pod Katedrou sociální pedagogiky a zaměřuje se na práci se sociálně znevýhodněnými skupinami lidí prostřednictvím dramatických a prožitkových metod, vyrazil v závěru roku 2019 několikrát do Ostravy.

Číst dál: Projekt Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti

Metodický průvodce pro vychovatele/ky v DD

Projekt Cesta z labyrintu samostatného života je úspěšně za námi. Přečte si jeden z hlavních výstupů: metodického průvodce partnerskou komunikací pro vychovatele a vychovatelky dětských domovů.

Číst dál: Metodický průvodce pro vychovatele/ky v DD

  Podporujeme změnu

Posláním KDivU je podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti. Prostřednictvím divadla otevírat dialog vedoucí k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

  Vedeme dialog

Účastníme se odborných workshopů, festivalů a kulatých stolů na téma Divadla utlačovaných. Spolupracujeme s dalšími skupinami v ČR i v zahraničí a organizujeme setkání s osobnostmi Divadla utlačovaných.

  Festival

Pravidelně organizujeme festival divadla utlačovaných DIVUFEST, jehož součástí jsou workshopy se zahraničními lektory a prezentace aktuálních projektů v ČR i v zahraničí.

Divadlo utlačovaných

Divadlo utlačovaných bylo vytvořeno v 70. letech brazilským vizionářem Augustem Boalem jako forma společného učení, využívajícího divadla jako nástroje pro změnu. Původně byl tento nástroj vyvinut při Boalově práci s rolníky a dělnickou nejchudší společenskou vrstvou, ale nyní je používán po celém světě pro politický a sociální aktivismus, řešení konfliktních situací, komunitní práci, terapii, a legislativní otázky. Inspirováno Freirovou pedagogikou utlačovaných i divadlo utlačovaných podporuje kritické myšlení a dialog.

A o čem tedy divadlo utlačovaných je? Je více o analyzování, než o akceptování; o kladení otázek, než o dávání odpovědí; je také více o jednání, než o mluvení. V divadle utlačovaných diváci nezůstávají diváky (spectators) ale stávají se aktivními diváky-herci (spect-actors). Navrženo pro neherce, využívá jazyku divadla jako prostředku ke zkoumání života, hledaní snů a tužeb a nalézání budoucnosti. Díky tomuto univerzálnímu prostředku mají všichni přítomní možnost sdílet s ostatními svůj názor na řešený problém. Divadlo utlačovaných tak slouží jako laboratoř ke zkoumání možných alternativ řešení konfliktu, která je ale současně i zábavou.

 

Hlavní techniky divadla utlačovaných:

Divadlo soch – technika odkrývající základní pravdy o společnosti, kultuře, o sobě samém. Používá těla účastníků pro vytváření soch, které znázorňují jejich zkušenosti, pocity, nápady, útlak i touhy.

Divadlo fórum – technika, řešící problém o útlaku, který jev představení nevyřešen. Představení se přehrává znovu, ale diváci mají možnost jej kdykoliv zastavit a vstoupit do něj, a zimprovizovat vlastní návrh řešení problému. Této struktury lze využít ke zkoumání minulosti, současných situací i jako zkoušku pro akce budoucí.

Policajt v hlavě – technika, která umožní zkoumat vnitřní hlasy, strachy, útlak, které nám znemožňují naplňovat naše touhy a žít plně, jak bychom si přáli. Zaměřuje se na vnitřní útlak, ne na vnější.

Duha touhy - na pozadí příběhu o problematickém vztahu dvou lidí se pomocí divadla soch odkrývají silné emoce, touhy i strachy. Toto odhalování brzy opouští hranici původního příběhu a stává se skupinovým objevováním celé duhy charakterů o tom, kdo vlastně jsme.

Neviditelné divadlo - scény o určitém problému, které otevírají veřejný dialog formou veřejného vystoupení, kdy diváci nevědí, že jsou diváky. Specifická forma, která vznikla v Argentině jako politická aktivita v době, kdy nebylo divadlo Boalovi veřejně dovoleno.

Legislativní divadlo – využívá všechny předcházející techniky k tomu, aby zachytilo co nejvíce názorů a konkrétních návrhů od lidí, kterých se dané téma přímo týká a na jejich základě se snažilo o přímé legislativní změny.

Back to Top