Od podzimu 2015 spolupracujeme s Aslido, z.s. na kampani, jejímž smyslem je posílit ženy v obtížné životní situaci, které se setkaly s násilím.

Cílem kampaně je nabídnout ženám podporu ostatních žen v sebepodpůrné skupině, dát ženám informace o možnostech pomoci a podpory a podpořit jejich odvahu a naději na změnu.

Kampaň má formu interaktivního divadelního představení a je doplněná o výstavu komiksů zachycujících autentické situace ze života žen podílejících se na kampani.

O tom, jak může vypadat příprava takové kampaně, se můžete dočíst v článku Jít, nebo zůstat? uveřejněného v rubrice Jeden den v životě časopisu Respekt.

Část naší práce je také zachycena v dokumentu Ženy bez ochrany Martiny Malinové. Ten poukazuje na situaci žen bez domova a práci lidí, kteří jim poskytují podporu.

(foto od Michaely Weimann)

Back to Top