V roce 2012 jsme vytvořili představení o soužití romské menšiny s neromskou většinou.

Představení vycházelo z rozhovorů s obyvateli ze sociálně vyloučených lokalit v Brně a Krupce, s obyvateli Brna a Šluknova, kteří v sociálně vyloučené lokalitě nežijí a se studenty a učiteli z Krupky a Teplic.

Z rozhovorů vyplynulo, že tlak cítí obě skupiny. Obě skupiny mají pocit, že média zkreslují realitu a nadržují druhé straně, že politici neplní sliby a situaci neřeší.

Vzniknuvší divadlo fórum tak mělo dvě hlavní postavy - představitele romské menšiny a představitelem neromské většiny. Příběh měl osm scén s pracovními názvy: rozdělení, rodina, strach, práce, politici, média, komunita, boj. 

Představení jsme hráli na Gymnáziu v Teplicích a Krupce a na brněnském Ghettofestu.

Scénu pro nás připravili studenti výtvarné výchovy na PedF MUNI.

(foto Jakub Jíra)

Back to Top