Na podzim 2013 jsme spolupracovali na kampani ke zviditelnění problematiky bezdomovectví.

Spolu s uživateli sociální služeb z noclehárny a azylových domů a se zástupci realizačního týmu Noci venku Ostrava jsme vytvořili představení divadla fórum.

Představení složené z životních příběhů a vlastních zkušeností herců bez domova si klade otázku "Co pro nás znamená důstojné bydlení a jak ho můžeme dosáhnout?"

Více informací o představení a dalším fungování ostravské skupiny viz Aslido.

Back to Top