Co se ode mně očekává jako od ženy? Co se ode mně očekává jako od muže? Co chci já a co po mně chce společnost?

To jsou některé z otázek, které si klademe v našem autorském představení "Příběhy jako ze škatulky". To vzniklo po sérii po sérii čistě ženských, čistě mužských i smíšených víkendových workshopů. Během nich jsem objevovali tlaky, které na nás jako na příslušníky obou pohlaví společnost vyvíjí. 

V několika příbězích zkoumáme vztahy mužů a žen a proč nejsou ve svém životě šťastni. Pomocí divadla vzbuzujeme otázky, podněcujeme k diskusi, dáváme možnost k zamyšlení. Nepředkládáme řešení, ale společně hledáme způsoby, jak žít vztahy spokojeně a přitom zůstat sám/a sebou.

V současné době se naše představení skládá ze tří příběhů zobrazujících různé situace z našich životů. Diváci si mohou vybrat jeden, s nímž se nejvíce identifikují. Ten pak během interaktivní části divadla společně rozebíráme.

Aktivně pracujeme na dalších scénách a situacích, o které bychom naše představení rádi rozšířili.

(foto Michaela Weimann)

Back to Top