Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z ústavní péče

Problematikou odchodu mladých lidí z ústavní péče se zabýváme již od roku 2009 (viz projekty Legislativním divadlem ke změněZlatá klecI cesta může být cíl). Již několik máme tu čest spolupracovat s organizacemi Dejme dětem šanci a Vteřina poté, které se snaží zvyšovat připravenost mladých lidí na život za zdmi dětských domovů. S oběma organizacemi jsme v uplynulých letech uskutečnili řadu výjezdů do různých dětských domovů. Zde jsme vedli strukturované drama Magda, které vzešlo z představení Zlatá klec a řeší život dívky, jenž po odchodu z ústavní péče naráží na řadu problémů, a strukturované drama zaměřené na finanční gramotnost.

V květnu 2016 jsme se stali součástí projektu Cesta z labyrintu samostatného života, jehož realizátorem je Vteřina poté, z.s. a donorem Nadace Sirius. Jeho hlavním cílem je naučit děti a vychovatele/ky společně pracovat s tématem odchodu a těžké životní situace a vytvářet příležitosti pro děti a mladé dospělé aktivně se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jich týkají.

Podílíme na tvorbě metodiky pro vychovatele a vychovatelky v dětských domovech, jenž bude obsahovat konkrétní postupy pro práci s mladými lidmi v oblasti zvyšování jejich kompetencí pro zdárný odchod z dětského domova. Metodiku budeme následně testovat v praxi ve vybraných zařízeních ústavní péče.

Dalšími partnery projektu jsou Liga lidských právLumosCentrum finanční gramotnosti CEFIG a SES-SEBE-SPOLU.

Back to Top