Spravedlivé vzdělávání a férový přístup k žákům a žákyním bez ohledu na jejich gender nebo sexuální orientaci.

V letech 2017-2020 realizujeme mezinárodní projekt, jehož cílem je zvýšit genderovou citlivost současných a budoucích učitelů a učitelek.

Vyučující, stejně jako valná většina lidí, žijí v zajetí genderových stereotypů, které často ovlivňují jejich přístup k dívkám a chlapcům. Genderové stereotypy ve vzdělávání ovlivňují to, na co žáci a žákyně aspirují, jak o sobě uvažují a jak se umí ocenit.

Usilujeme o to, aby vyučující věděli, že řada věcí, které považujeme za "normální" a "přirozené" jsou pouze sociálním konstruktem, který řadě studujících nemusí vyhovovat. Usilujeme o to, aby vyučující přistupovali k žákům a žákyním na základě jejich celkových osobnostích a ne pouze na základě toho, jakého jsou pohlaví.

V projektu spolupracujeme s odbornicemi a odborníky z České republiky, Maďarska a Rakouska a realizujeme kurzy genderově citlivého vzdělávání, v nichž pracujeme pomocí dramatických metod a metod divadla utlačovaných.

Víc o projektu k přečtení na webových stránkách https://gendersensed.eu/.

Projekt je spolufinancován  programem Evropské unie Erasmus+.

Back to Top