Posláním KDivU je podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku a prostřednictvím divadla otevírat dialog vedoucí k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

Dlouhodobě nás spojuje zájem o divadlo, sociální problematiku a prevenci. Dění ve společnosti, ať už v lokálním nebo globálním významu, nám není lhostejné. Klademe si otázky, proč se některé situace dějí tak, jak se dějí a jak je můžeme změnit.

Při práci používáme metody a techniky divadla utlačovaných. Právě divadlo je silným nástrojem k otevírání a zkoumání témat, ke komunikaci i k získávání silných prožitků a zkušeností. Nejde však jen o používané metody, ale také o vize a myšlenky tohoto divadla. I ty bychom rádi šířili, protože metody divadla utlačovaných jsou u nás často vnímány odděleně od jeho teoretických východisek a ucelené podstaty.

Kabinet divadla utlačovaných (KDivU) se zrodil pod záštitou Katedry sociální pedagogiky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, která skupinu podporovala i v dřívějších projektech.

Náš tým

team1
Lenka Remsová
team2
Dagmar Krišová
team3
Michaela Zapletalová
team4
Petr Čáp
team5
Jan Buchta
team6
Veronika Nýdrlová
team7
Petra Havlíková
team8
Pavla Kremserová
team9
Ladislav Koubek
team10
Matteo Lombardi
team11
Ondřej Klíč
team12
Eva Klíčová
Back to Top